اخرین وضعیت لکه های خورشیدی

[iframe src=”http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/512/” width=”100%” height=”1000px” scrolling=”yes” ]
این مطلب را به اشتراک بگذارید
امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است