اخرین وضعیت لکه های خورشیدی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
[iframe src=”http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/512/” width=”100%” height=”1000px” scrolling=”yes” ]
این مطلب را به اشتراک بگذارید