پیش بینی هوای داراب
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان داراب – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۷۳ * * * * * * * * * * ۱۲۴٫۹ ۳۷٫۱ ۱۶۲
۱۳۷۴ ۷۳٫۲ ۲۹٫۵ ۱٫۸ ۰٫۰۱ ۱٫۷ ۳٫۶ ۲٫۶ ۲ ۱۵۵٫۱ ۱۷۰٫۳ ۶۱٫۷ ۱۱۷٫۸ ۶۱۹٫۳۱
۱۳۷۵ ۵۹٫۱ ۰٫۲ ۱ ۰٫۴ ۲۰٫۴ ۰٫۳ ۰٫۲ ۰ ۵ ۴۷٫۴ ۶۶٫۹ ۴۰٫۵ ۲۴۱٫۴
۱۳۷۶ ۶۴٫۶ ۳۹٫۵ ۰٫۳ ۸ ۵٫۸ ۰ ۰٫۶ ۸٫۷ ۴۶٫۱ ۷۵٫۹ ۶۳٫۹ ۶۷٫۱ ۳۸۰٫۵
۱۳۷۷ ۶٫۳ ۵٫۱ ۰٫۰۱ ۰٫۵ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۵۲٫۷ ۱۰۹٫۷ ۱۴۲٫۸ ۳۱۷٫۳۲
۱۳۷۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۳ ۱۰۵٫۳ ۷٫۳ ۰ ۱۱۳٫۹۱
۱۳۷۹ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۸ ۰ ۲ ۱۳٫۱ ۶۴٫۹ ۵٫۸ ۴٫۳ ۲۲٫۳ ۱۱۳٫۳۱
۱۳۸۰ ۱۱٫۵ ۱٫۳ ۲۰٫۶ ۰ ۰٫۰۱ ۲٫۶ ۰ ۱٫۶ ۲۸٫۴ ۸۶٫۳ ۲۱٫۷ ۱۸٫۴ ۱۹۲٫۴۱
۱۳۸۱ ۵۴٫۲ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۱ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰٫۰۱ ۵٫۴ ۴۰ ۵۲٫۶ ۶۶ ۲۱۸٫۶۳
۱۳۸۲ ۶۸٫۸ ۷٫۷ ۰ ۱٫۲ ۲٫۴ ۰ ۰ ۰٫۵ ۷۸٫۴ ۲۰۰٫۸ ۳۶٫۷ ۱۵٫۴ ۴۱۱٫۹
۱۳۸۳ ۴٫۵ ۰٫۴ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۲٫۵ ۱۲۱٫۵ ۱۴۲٫۲ ۵۹٫۶ ۳۷٫۵ ۳۶۸٫۲۳
۱۳۸۴ ۰٫۶ ۰ ۰ ۶٫۹ ۱۰٫۴ ۰ ۰ ۲۵٫۶ ۰ ۳۹٫۶ ۶ ۶٫۲ ۹۵٫۳
۱۳۸۵ ۳۲٫۳ ۲۸٫۸ ۰ ۰ ۱۳٫۴ ۰٫۲ ۰ ۹٫۷ ۱۱۸٫۵ ۳۰٫۳ ۸۰٫۳ ۴٫۲ ۳۱۷٫۷
۱۳۸۶ ۴۲٫۷ ۰٫۴ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۵٫۴ ۰ ۰ ۰ ۳٫۴ ۶۰٫۸ ۲۳٫۴ ۰ ۱۳۶٫۱۲
۱۳۸۷ ۵٫۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۷ ۲٫۲ ۶٫۶ ۲٫۵ ۳۹٫۴ ۵۷٫۵
۱۳۸۸ ۱۳۳٫۴ ۰ ۰ ۰٫۴ ۲٫۵ ۰٫۴ ۰ ۲٫۸ ۱۰۸٫۹ ۱۲٫۲ ۳۷٫۳ ۱۲٫۵ ۳۱۰٫۴
۱۳۸۹ ۱۰٫۹ ۱٫۵ ۰ ۰ ۰ ۴٫۹ ۰ ۰ ۰ ۳۹٫۳ ۲۱۰ ۱۴٫۱ ۲۸۰٫۷
۱۳۹۰ ۹٫۱ ۰ ۰ ۰ ۳٫۶ ۰٫۱ ۱ ۳ ۳۲٫۲ ۲۲٫۵ ۶۲٫۳ ۳۱٫۷ ۱۶۵٫۵
۱۳۹۱ ۱۳٫۹ ۶٫۳ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۱٫۹ ۳۵٫۷ ۲۸٫۹ ۳۷٫۳ ۱۰٫۵ ۱۳۵٫۱
۱۳۹۲ ۳۵٫۹ ۸٫۱ ۰ ۰ ۲۲ ۰٫۵ ۰٫۳ ۳۴٫۱ ۲٫۴ ۶۷٫۴ ۲۸٫۷ ۴۵٫۴ ۲۴۴٫۸
۱۳۹۳ ۱۸٫۷ ۰ ۰ ۰٫۱ ۸٫۶ ۰ ۰ ۰٫۵ ۳۴٫۷ ۳۹٫۵ ۰٫۲ ۹۰٫۹ ۱۹۳٫۲
۱۳۹۴ ۲۲٫۳ ۵٫۸ ۰ ۱٫۵ ۱٫۷ ۵ ۰ ۷۱٫۳ ۲٫۲ ۸۶٫۴ ۰ ۰ ۱۹۶٫۲
۱۳۹۵ ۴۷٫۸ ۰ ۰ ۰ ۲۷٫۹ ۰ * * * * * * ۷۵٫۷

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۸ دیدگاه

 1. بارش از ساعت ۹:۰۰ دوشنبه ۴ مرداد تا ۹:۰۰ سه شنبه ۵ مرداد ۹۵ در داراب معادل ۰٫۵ میلیمتر ثبت شد

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. بارش دارب از ساعت ۹:۰۰ سه شنبه ۵ مرداد ۹۵ تا ۹:۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ معادل ۰٫۰۱ میلی متر در ایستگاه داراب ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 3. بارش داراب از ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ تا ۹:۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد ۹۵ معادل ۲۱ میلی متر در ایستگاه داراب ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. بارش ۲۴ ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۵۰۵۱۱ معادل ۶٫۹ میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 18.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/08 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/09 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 1.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 30.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 1.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 12.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 12.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 9.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/16 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/24 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/27 معادل 34.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 74 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 5.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 5.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 34 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/09 معادل 0.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. بارش 24 ساعت گذشته حسن آباد داراب تا ساعت ۹:۰۰ 1396/04/22 معادل 4.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی حسن آباد داراب ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette