تحلیل وضعیت مهر ماه ۹۳ ، آنچه گذشت

این مطلب را به اشتراک بگذارید

نقشه های زیر نشان دهنده ی میزان بارش و دما و همچنین آنومالی بارش و دما در مهر ماه ۹۳ در کشور است.

این مطالب بعدا نیز در قسمت آمار و اطلاعات قابل مشاهده خواهد بود

mehr93 (1)

mehr93 (8) mehr93 (9) mehr93 (7) mehr93 (6) mehr93 (2) mehr93 (3)

دقت داشته باشید که آمار زیر استثناءا مربوط به سال ۹۲ است وبرای مقایسه با سال ۹۳ قرار داده شده است.mehr93 (4) mehr93 (5) mehr93 (1)

این مطلب را به اشتراک بگذارید