گراش ، دوبرجی ، اوز در فارس و ارزوئیه کرمان لرزیدند

۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۵:۱۶:۲۵.۳

 ۴.۰

گراش، فارس

۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۰۸:۴۳:۰۴.۶

۴.۶

ارزوئیه، کرمان

۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۰۱:۵۹:۲۳.۹

۴.۰

اوز، فارس

۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۲۳:۲۶:۲۱.۰

۴.۷

دوبرجی، فارس

این مطلب را به اشتراک بگذارید
امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است