گراش ، دوبرجی ، اوز در فارس و ارزوئیه کرمان لرزیدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید

۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۱۵:۱۶:۲۵.۳

 ۴.۰

گراش، فارس

۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۰۸:۴۳:۰۴.۶

۴.۶

ارزوئیه، کرمان

۱۳۹۳/۰۸/۲۵ ۰۱:۵۹:۲۳.۹

۴.۰

اوز، فارس

۱۳۹۳/۰۸/۲۴ ۲۳:۲۶:۲۱.۰

۴.۷

دوبرجی، فارس

این مطلب را به اشتراک بگذارید