پیش بینی هوای فراشبندبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان فراشبند – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۸۸ * * * * ۰٫۵ ۰ ۰ ۳۰٫۴ ۲۰۰٫۶ ۱۸ ۱۳٫۹ ۰٫۲ ۲۶۳٫۶
۱۳۸۹ ۲۶٫۵ ۶٫۸ ۰ ۰ ۰٫۲ ۴٫۵ ۰ ۰ ۰ ۴۰٫۶ ۱۱۹٫۴ ۱۵٫۷ ۲۱۳٫۷
۱۳۹۰ ۶٫۶ ۰ ۰ ۸٫۶ ۰ ۰ ۰ ۱۰٫۲ ۸۲٫۳ ۵۴ ۳۹٫۷ ۲۲٫۳ ۲۲۳٫۷
۱۳۹۱ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۲۳٫۴ ۱۶٫۲ ۴۰٫۳ ۳۰٫۳ ۴۱٫۳ ۸٫۹ ۱۸۴٫۶
۱۳۹۲ ۳۴٫۳ ۶۹٫۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۰۹٫۵ ۰ ۱۲۷٫۵ ۴۶٫۳ ۱٫۹ ۳۹۰٫۶
۱۳۹۳ ۲۰٫۱ ۱ ۰ ۱۸٫۵ ۵ ۰٫۴ ۰ ۹٫۳ ۵۲٫۹ ۱۳٫۸ ۲۲٫۱ ۴۰٫۲ ۱۸۳٫۳
۱۳۹۴ ۱۸٫۶ ۹٫۷ ۰ ۰ ۴٫۷ ۱۷٫۵ ۰ ۸۸ ۲۰ ۸۳٫۶ ۶٫۶ ۸٫۷ ۲۵۷٫۴
۱۳۹۵ ۲۴٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۲۴٫۳

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۶ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/02 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/03 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/02 معادل 9.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 10.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 10 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 11. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 8.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 8.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/24 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/27 معادل 2.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 45 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/12 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 4.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 1.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 62.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است