پیش بینی هوای فراشبند

این مطلب را به اشتراک بگذاریدبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان فراشبند – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۸۸ * * * * ۰٫۵ ۰ ۰ ۳۰٫۴ ۲۰۰٫۶ ۱۸ ۱۳٫۹ ۰٫۲ ۲۶۳٫۶
۱۳۸۹ ۲۶٫۵ ۶٫۸ ۰ ۰ ۰٫۲ ۴٫۵ ۰ ۰ ۰ ۴۰٫۶ ۱۱۹٫۴ ۱۵٫۷ ۲۱۳٫۷
۱۳۹۰ ۶٫۶ ۰ ۰ ۸٫۶ ۰ ۰ ۰ ۱۰٫۲ ۸۲٫۳ ۵۴ ۳۹٫۷ ۲۲٫۳ ۲۲۳٫۷
۱۳۹۱ ۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۲ ۲۳٫۴ ۱۶٫۲ ۴۰٫۳ ۳۰٫۳ ۴۱٫۳ ۸٫۹ ۱۸۴٫۶
۱۳۹۲ ۳۴٫۳ ۶۹٫۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۰۹٫۵ ۰ ۱۲۷٫۵ ۴۶٫۳ ۱٫۹ ۳۹۰٫۶
۱۳۹۳ ۲۰٫۱ ۱ ۰ ۱۸٫۵ ۵ ۰٫۴ ۰ ۹٫۳ ۵۲٫۹ ۱۳٫۸ ۲۲٫۱ ۴۰٫۲ ۱۸۳٫۳
۱۳۹۴ ۱۸٫۶ ۹٫۷ ۰ ۰ ۴٫۷ ۱۷٫۵ ۰ ۸۸ ۲۰ ۸۳٫۶ ۶٫۶ ۸٫۷ ۲۵۷٫۴
۱۳۹۵ ۲۴٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۲۴٫۳

این مطلب را به اشتراک بگذارید

بدون دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/02 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته فراشبند تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/03 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی فراشبند ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0