جداول آرشیو بارش شهرهای استان فارس

این جداول تقریبا هر ۳۰ الی ۴۰ روز بروزرسانی میشود (در شرایط پربارشی سریعتر به روز میشود)

به روز رسانی ۹۳/۰۹/۰۷

میزان بارش بوانات فارس
آمار بارش بوانات فارس
میزان بارش لار
آمار بارش لار
میزان بارش لامرد
آمار بارش لامرد
مقدار بارش زرقان
آمار بارش زرقان
میزان بارش ایزدخواست فارس
آمار بارش ایزدخواست فارس
میزان بارش سد درودزن
آمار بارش سد درودزن
مقدار بارش تخت جمشید فارس
آمار بارش تخت جمشید فارس
آمار باش اقلید فارس
آمار باش اقلید فارس
آمار بارش آباده فارس
آمار بارش آباده فارس
آمار بارش قیروکارزین فارس
آمار بارش قیروکارزین فارس
آمار بارش زرین دشت فارس
آمار بارش زرین دشت فارس
آمار بارش فیروز آباد فارس
آمار بارش فیروز آباد فارس
آمار بارندگی جهرم فارس
آمار بارندگی جهرم فارس
آمار بارش کازرون فارس
آمار بارش کازرون فارس
آمار بارندگی شیراز فارس
آمار بارندگی شیراز فارس
آمار بارندگی فسا فارس
آمار بارندگی فسا فارس
آمار بارندگی سپیدان فارس
آمار بارندگی سپیدان فارس
آمار بارندگی استهبان فارس
آمار بارندگی استهبان فارس
آمار بارندگی نیریز فارس
آمار بارندگی نیریز فارس
آمار بارندگی صفا شهر
آمار بارندگی صفا شهر
آمار بارش داراب فارس
آمار بارش داراب فارس
آمار بارش نورآباد ممسنی
آمار بارش نورآباد ممسنی
آمار بارش ارسنجان
آمار بارش ارسنجان
مجموع بارش شهرهای فارس تا کنون
مجموع بارش شهرهای فارس تا کنون
این مطلب را به اشتراک بگذارید
امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است