زلزله ۵٫۳ و ۴٫۴ ریشتری شنبه و بوشکان بوشهر را لرزاند

این مطلب را به اشتراک بگذارید
زمان وقوع به وقت محلی عرض جغرافیایی طول جغرافیایی عمق بزرگی  منطقه
(درجه – شمالی) (درجه- شرقی) (کیلومتر)

۱۳۹۳/۱۰/۰۹ ۰۸:۵۳:۰۲.۳

۲۸.۷۴۶ ۵۱.۸۱۲ ۱۰ ۴.۴ بوشکان، بوشهر
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ ۰۷:۴۹:۳۳.۳ ۲۸.۶۲۰ ۵۱.۷۸۵ ۱۰ ۵.۳ شنبه، بوشهر
این مطلب را به اشتراک بگذارید