پیش بینی هوای آبدانانبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.این مطلب را به اشتراک بگذارید

۱۱ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/12 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/11 معادل 11.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/12 معادل 90.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 4. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 11.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 5.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 1.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/05 معادل 8.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/06 معادل 20.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/08 معادل 6.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/12 معادل 8.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/27 معادل 6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/08 معادل 21.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 34.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/22 معادل 1.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 1.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/03 معادل 25.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 11.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/09 معادل 3.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است