پیش بینی هوای آبدانان

این مطلب را به اشتراک بگذاریدبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.این مطلب را به اشتراک بگذارید

بدون دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/12 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/11 معادل 11.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/12 معادل 90.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 11.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 5.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 1.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/05 معادل 8.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/06 معادل 20.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/08 معادل 6.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/12 معادل 8.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته آبدانان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/27 معادل 6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی آبدانان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0