پیش بینی هوای شاهرودبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.این مطلب را به اشتراک بگذارید

۴ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 5.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/11 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/22 معادل 2.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/23 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/15 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 10. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/16 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 6.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/01 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/03 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 1.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/02 معادل 1.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته شاهرود تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/06 معادل 1.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی شاهرود ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است