مصاحبه ی دکتر کردوانی در مورد کویر( حتما ببینید )

مصاحبه ی دکتر کردوانی در مورد کویر زدایی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است