پیش بینی هوای پارسیانبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد
محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

بدون دیدگاه

 1. محمد باقر اسماعیلی فرد

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/03 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 2. محمد باقر اسماعیلی فرد

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 18.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 3. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 3.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 4. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/05 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 5. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 6. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 7. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 8. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/24 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 9. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/27 معادل 34.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 10. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 48 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 11. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/05 معادل 1.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 12. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/15 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 13. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 14. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 15. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 7.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 16. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 6.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 17. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 18. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/03/06 معادل میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 19. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/01 معادل 19.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 20. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 28.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 21. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/03 معادل 11.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

 22. ربات هواشناس مدیر فنی

  بارش 24 ساعت گذشته پارسیان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/25 معادل 32.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی پارسیان ثبت شد.

امکان ثبت بیش از 10 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است