پیش بینی هوای ایزدخواست
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان ایزدخواست – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۷۸ ۳۱٫۳ ۶٫۵ ۰ ۱٫۹ ۰ ۰ ۲٫۸ ۰٫۶ ۲۰٫۳ ۲٫۴ ۴۶٫۳ ۵٫۹ ۱۱۸
۱۳۷۹ ۶٫۷ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۷ ۲۱٫۵ ۱۸٫۷ ۱۳٫۷ ۸٫۹ ۲۱٫۷ ۹۲٫۱۲
۱۳۸۰ ۲۰٫۸ ۹٫۴ ۰ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۱٫۳ ۱۰۱ ۶۲٫۷ ۵٫۴ ۵٫۴ ۲۰۶٫۴
۱۳۸۱ ۶۱٫۸ ۱٫۱ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۱۲٫۱ ۱۷٫۶ ۷٫۴ ۴۰٫۸ ۲۵٫۴ ۱۶۶٫۴۱
۱۳۸۲ ۱۵٫۷ ۲ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۶۱٫۷ ۱۳۷٫۱ ۷٫۸ ۲۵٫۲ ۲۴۹٫۵۲
۱۳۸۳ ۶۷٫۱ ۰٫۴ ۰ ۰٫۳ ۰ ۰ ۰ ۷٫۸ ۵۶٫۵ ۳۷٫۴ ۲٫۲ ۰٫۹ ۱۷۲٫۶
۱۳۸۴ ۲ ۴٫۶ ۳٫۴ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰ ۷٫۴ ۴٫۱ ۵۳٫۱ ۴۳٫۲ ۰ ۱۱۸٫۴
۱۳۸۵ ۱۸٫۳ ۰٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸ ۴۲٫۷ ۱۲٫۹ ۴۱٫۸ ۶۳٫۳ ۲۱۷٫۶
۱۳۸۶ ۷۳٫۹ ۱ ۲٫۴ ۶٫۶ ۱٫۲ ۰ ۰ ۰٫۲ ۱ ۱۶٫۱ ۱۲٫۸ ۰٫۰۱ ۱۱۵٫۲۱
۱۳۸۷ ۶٫۵ ۱٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵٫۲ ۲۵٫۱ ۱۲٫۵ ۱۶٫۹ ۲۶٫۸ ۱۰۴٫۳
۱۳۸۸ ۲۲٫۵ ۳٫۸ ۱٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۹ ۴۷٫۹ ۴٫۶ ۱۵٫۵ ۶٫۵ ۱۱۹
۱۳۸۹ ۲۰٫۴ ۵٫۱ ۰ ۰ ۰ ۱٫۹ ۰ ۱٫۴ ۱٫۶ ۱۲٫۱ ۶۸٫۹ ۲۱٫۶ ۱۳۳
۱۳۹۰ ۲٫۴ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۱۲ ۸٫۱ ۲۸ ۸٫۱ ۱۱۹٫۱
۱۳۹۱ ۵۴٫۹ ۱۰٫۴ ۱۰ ۰٫۸ ۰ ۱٫۴ ۲٫۱ ۳۴٫۵ ۶۹٫۵ ۱۵٫۳ ۳٫۸ ۴۱٫۶ ۲۴۴٫۳
۱۳۹۲ ۵۹٫۷ ۱۹٫۵ ۰ ۰ ۲٫۷ ۰ ۰ ۱۲٫۳ ۲٫۹ ۳۲٫۱ ۱۰٫۱ ۱۷٫۴ ۱۵۶٫۷
۱۳۹۳ ۲۸٫۳ ۳٫۹ ۵٫۶ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰٫۱ ۲۹٫۴ ۲۰٫۷ ۸٫۷ ۱۵٫۴ ۳۹٫۹ ۱۵۲٫۱
۱۳۹۴ ۱۴٫۷ ۶٫۹ ۰ ۱۴٫۲ ۱۱٫۵ ۴٫۸ ۰٫۷ ۱۲٫۸ ۲٫۹ ۴۱٫۲ ۵٫۹ ۷٫۷ ۱۲۳٫۳
۱۳۹۵ ۱۵٫۳ ۹٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۲۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۷ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 13950712 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 20.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 4.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 7.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/09 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/27 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 1.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/11 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 1.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 1.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/17 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 3.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 9.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/08 معادل 1.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/09 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/12 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 7.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/18 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته ایزدخواست تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/19 معادل 2.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ایزدخواست ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette