پیش بینی هوای سد درودزن
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی سد درودزن – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۶۵ * * * * * * * * * * ۳۹٫۸ ۹۰٫۸ ۱۳۰٫۶
۱۳۶۶ ۵۸ ۰ ۱٫۲ ۰ ۷٫۸ ۰ ۱٫۶ ۲۰ ۱۴٫۶ ۲۰۵٫۷ ۱۶۰٫۳ ۷۷٫۴ ۵۴۶٫۶
۱۳۶۷ ۲۵٫۱ ۷۳٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷٫۲ ۹۶٫۶ ۲۳٫۵ ۶۲٫۱ ۳۰۷٫۷
۱۳۶۸ ۲۹٫۳ ۱۰٫۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۷۲٫۹ ۱۵۷٫۷ ۹۰٫۸ ۱۷۹٫۲ ۸٫۲ ۵۴۸٫۹۱
۱۳۶۹ ۲۹٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۰ ۱۹۴٫۲ ۷۴٫۸ ۱۰۷٫۳ ۴۲۵٫۸۲
۱۳۷۰ ۲۸ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲۳ ۰ ۱۶۱٫۸ ۱۲۰٫۵ ۶۸٫۵ ۱۱۳٫۲ ۵۱۵٫۰۲
۱۳۷۱ ۳۲٫۱ ۸۴٫۲ ۱٫۷ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۱۶۱ ۱۹۶٫۴ ۱۴۱٫۳ ۲۳۷٫۸ ۸۵۴٫۵۱
۱۳۷۲ ۱۷٫۹ ۱۲٫۳ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰٫۱ ۰ ۲۳٫۵ ۱۱٫۶ ۱۲٫۵ ۳۸ ۷۰٫۱ ۱۸۶٫۲
۱۳۷۳ ۶۴٫۸ ۳۸٫۹ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۲ ۰ ۰٫۲ ۱۵۴٫۹ ۱۵۵٫۱ ۳۱٫۵ ۲۱۹٫۴ ۴۷٫۲ ۷۱۲٫۲۱
۱۳۷۴ ۲۹٫۷ ۶۸٫۲ ۱۱٫۴ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۳٫۷ ۰٫۲ ۸۵٫۶ ۱۵۲٫۵ ۱۱۱٫۶ ۱۳۰٫۳ ۶۱۳٫۲۱
۱۳۷۵ ۱۱۸٫۳ ۹٫۳ ۰ ۰ ۵٫۸ ۰ ۴٫۷ ۰ ۹٫۹ ۵۷٫۶ ۱۷٫۲ ۴۰٫۷ ۲۶۳٫۵
۱۳۷۶ ۱۸۲٫۸ ۱۶٫۷ ۰ ۳٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱۷٫۱ ۱۰۶٫۲ ۱۰۷٫۸ ۲۲۰٫۴ ۹۵٫۷ ۷۵۰٫۲
۱۳۷۷ ۷۷٫۸ ۷٫۶ ۰ ۰٫۶ ۰ ۰ ۱٫۸ ۰ ۰٫۶ ۱۰۷٫۴ ۹۰٫۷ ۲۵۰٫۹ ۵۳۷٫۴
۱۳۷۸ ۷٫۳ ۰ ۰ ۱۲٫۵ ۰٫۳ ۰ ۰ ۹٫۸ ۳۵٫۶ ۷۸٫۳ ۱۰۷٫۳ ۸٫۳ ۲۵۹٫۴
۱۳۷۹ ۲۵٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٫۸ ۷۳٫۹ ۱۲۳٫۲ ۴۲٫۱ ۴۰٫۲ ۲۴ ۳۳۶٫۸
۱۳۸۰ ۲۰٫۱ ۷٫۶ ۱٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٫۸ ۲۷۷٫۷ ۲۱۰٫۷ ۴۵٫۳ ۵۶٫۵ ۶۴۱
۱۳۸۱ ۱۳۹٫۲ ۴٫۶ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۷ ۰ ۱۲٫۵ ۵۳٫۲ ۴۴ ۱۹۲٫۹ ۷۲ ۵۱۹٫۵
۱۳۸۲ ۷۲٫۲ ۱۹٫۲ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۲٫۳ ۳۲۹ ۶۰٫۹ ۴۶٫۸ ۶۲۰٫۴۱
۱۳۸۳ ۷۰٫۱ ۱۰٫۱ ۰ ۵٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۲۶۷٫۲ ۱۴۸٫۵ ۵۱٫۳ ۶۷٫۳ ۶۱۹٫۶۱
۱۳۸۴ ۴٫۴ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۸٫۶ ۵ ۲۲۴٫۶ ۸۸٫۶ ۵٫۵ ۴۳۶٫۹
۱۳۸۵ ۸۱٫۲ ۲۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹٫۱ ۱۰۶٫۲ ۳۶٫۵ ۱۳۲٫۷ ۳۳٫۴ ۴۲۳٫۲
۱۳۸۶ ۲۰۱٫۵ ۰٫۱ ۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰٫۲ ۰ ۵۰٫۴ ۳۲٫۳ ۵۱٫۹ ۰ ۳۳۸
۱۳۸۷ ۲٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۰٫۶ ۱۰٫۲ ۲۵ ۳۹٫۱ ۳۸ ۲۰۵٫۵
۱۳۸۸ ۹۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱٫۴ ۱۷۲٫۴ ۲۳٫۱ ۸۴٫۴ ۳۳ ۴۳۵٫۹
۱۳۸۹ ۳۵٫۳ ۱۷٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۰٫۳ ۸۰٫۸ ۱۰۸٫۱ ۱۳۷٫۴ ۳۷۹٫۵
۱۳۹۰ ۱۷٫۳ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۸٫۱ ۷۱٫۹ ۷۱٫۵ ۲۱۵٫۲ ۳۴ ۴۷۸٫۵
۱۳۹۱ ۸۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۴ ۵۳٫۵ ۱۶۱٫۱ ۱۱۹٫۳ ۵۹٫۷ ۳۱ ۵۱۱٫۰۱
۱۳۹۲ ۷۳٫۵ ۳۹٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳٫۸ ۴٫۳ ۷۹٫۵ ۴۸ ۱۳٫۲ ۳۳۲٫۲
۱۳۹۳ ۶۵٫۸ ۴٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۳۶٫۶ ۶۶٫۸ ۳۱٫۲ ۷۱٫۷ ۶۱٫۸ ۳۳۸٫۶
۱۳۹۴ ۵۳٫۹ ۳۱٫۸ ۱٫۴ ۰ ۰٫۸ ۱٫۸ ۲٫۸ ۷۰٫۷ ۲۱٫۶ ۱۵۱٫۱ ۱۹٫۳ ۷٫۷ ۳۶۲٫۹
۱۳۹۵ ۳۷٫۵ ۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۴۱٫۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید

۲۲ دیدگاه

 1. سلام روستای شهرک ابرج رو به پیش بین هایتون اضافه کنید با تشکر
  استان فارس-شهرستان مرودشت -روستای شهرک ابرج

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. سلام ممنون از اضافه کردن روستای شهرک …..لطفا نام روستای ما به نام شهرک ابرج کامل درج کنید چون ابرج نام کل منطقه هست

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/18 معادل 2.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 4. مگه روستای شهرک ابرج چه شاخصه ای داره که باید به لیست اضافه بشه .همون منطقه ابرج درسته که الان تو لیست هست .روستای شهرک همش دو کیلومتر با ایستگاه هوا شناسی سد درودزن فاصله داره شما همون هواشناسی سد درود زنو ببینید کفایت میکنه .

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 8.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/12 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 7.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/14 معادل 1.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 1.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/27 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/02 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 20.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 2.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 16.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 16.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. با سلام پیش بینی اب و هوای شهر کامفیروز را هم به سایتتون اضافه کنید..با تشکر

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته سد درودزن تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 57.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سد درودزن ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette