پیش بینی هوای سپیدان

پیش بینی هوای سپیدانبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان سپیدان – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۸۳ * * * * * * ۰ ۱۱٫۹ ۳۷۴٫۱ ۲۱۰٫۸ ۸۲٫۷ ۱۹۹ ۸۷۸٫۵
۱۳۸۴ ۲۱٫۷ ۶٫۲ ۰ ۱٫۴ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳٫۶ ۱۶ ۳۶۸٫۳ ۱۷۰٫۹ ۱۶٫۶ ۷۱۴٫۷
۱۳۸۵ ۱۰۹٫۹ ۱۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶٫۳ ۱۵۱٫۴ ۱۰۰٫۵ ۱۷۷٫۵ ۷۷ ۶۸۳٫۱
۱۳۸۶ ۲۸۴ ۰٫۷ ۰٫۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۹۹٫۵ ۱۰۱٫۴ ۱۰۶٫۵ ۱٫۷ ۵۹۵٫۲
۱۳۸۷ ۴٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۴ ۱٫۸ ۱۲۴٫۱ ۴۳٫۸ ۵۷٫۱ ۶۷٫۲ ۵۸٫۸ ۳۵۷٫۹
۱۳۸۸ ۱۲۳٫۴ ۱٫۷ ۰ ۰ ۰٫۱ ۱٫۸ ۰ ۷۰٫۵ ۲۰۸٫۴ ۳۴٫۸ ۱۲۶٫۴ ۸۴ ۶۵۱٫۱
۱۳۸۹ ۳۹٫۱ ۳۹٫۳ ۶٫۵ ۰ ۰ ۱۶٫۶ ۰ ۱٫۹ ۲٫۴ ۱۱۸٫۲ ۲۰۴٫۶ ۲۲۳٫۷ ۶۵۲٫۳
۱۳۹۰ ۳۳٫۲ ۰٫۸ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۵ ۷۴ ۱۰۸ ۳۰۸ ۷۸٫۴ ۷۷۷٫۴۱
۱۳۹۱ ۱۳۳٫۹ ۳٫۴ ۰٫۱ ۱٫۴ ۰ ۷٫۱ ۲٫۲ ۶۳٫۸ ۲۰۳٫۱ ۱۵۸ ۶۵٫۸ ۵۸٫۶ ۶۹۷٫۴
۱۳۹۲ ۸۲٫۷ ۴۴٫۲ ۰ ۰ ۳٫۵ ۰ ۰ ۱۳۸٫۴ ۲۸٫۶ ۲۱۹٫۵ ۱۳۵٫۴ ۵۳٫۷ ۷۰۶
۱۳۹۳ ۹۱٫۴ ۲٫۹ ۰٫۱ ۰٫۲ ۳٫۷ ۰ ۱ ۴۷٫۱ ۷۴٫۱ ۳۶٫۴ ۱۰۴٫۲ ۸۵٫۵ ۴۴۶٫۶
۱۳۹۴ ۱۱۷٫۲ ۳۰٫۶ ۰٫۱ ۳٫۶ ۸ ۱٫۳ ۵٫۵ ۶۸٫۷ ۶۵٫۹ ۲۱۵٫۷ ۵۸٫۳ ۲۵٫۹ ۶۰۰٫۸
۱۳۹۵ ۱۰۰٫۵ ۹٫۴ ۰ ۰٫۶ ۱ ۰٫۴ * * * * * * ۱۱۱٫۹

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۱۷ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/22 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 39.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/12 معادل 2.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 2.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/22 معادل 4.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/23 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 10.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 25.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 25.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/12 معادل 4.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/29 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/12 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/14 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 11.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 3.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/05/26 معادل 8.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/01 معادل 32.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 29.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/06 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/07 معادل 11.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/17 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/25 معادل 6.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/13 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 24. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/17 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

 25. بارش 24 ساعت گذشته سپیدان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/18 معادل 4.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی سپیدان ثبت شد.

  Thumb up 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette