پیش بینی هوای ارسنجان

پیش بینی هوای ارسنجانبرای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان ارسنجان – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۸۵ * * * * * * ۰ ۱٫۴ ۶۲٫۸ ۱۵٫۲ ۴۷٫۵ ۶۷٫۱ ۱۹۴
۱۳۸۶ ۱۲۴٫۷ ۲٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰٫۳ ۰ ۲۴ ۳۶ ۲۵٫۹ ۰ ۲۱۳٫۵
۱۳۸۷ ۱٫۴ ۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۱٫۱ ۰ ۲۹٫۸ ۶٫۲ ۱۷٫۲ ۲۵٫۴ ۵۰٫۴ ۱۳۲٫۳
۱۳۸۸ ۷۵٫۱ ۰ ۱٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۷۷٫۵ ۹ ۴۶٫۳ ۳۰٫۴ ۲۵۵٫۴
۱۳۸۹ ۲۲٫۷ ۱۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲٫۴ ۷۵٫۳ ۵۳ ۱۸۳٫۵
۱۳۹۰ ۲۵٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸٫۹ ۳۱٫۶ ۵۹٫۲ ۱۲۴٫۱ ۳۱٫۸ ۳۰۰٫۹
۱۳۹۱ ۵۲٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٫۱ ۲۷٫۳ ۱۲۳٫۸ ۳۷٫۵ ۲۳٫۲ ۲۷٫۱ ۲۹۲٫۷
۱۳۹۲ ۸۰٫۹ ۲۲٫۳ ۰ ۰ ۷٫۱ ۰ ۰٫۵ ۴۰٫۹ ۰٫۳ ۵۷٫۴ ۱۷٫۵ ۱۹٫۹ ۲۴۶٫۸
۱۳۹۳ ۵۳٫۳ ۰٫۵ ۰ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۹٫۲ ۴۴٫۴ ۲۹٫۶ ۴۲٫۲ ۳۶٫۳ ۲۱۵٫۷
۱۳۹۴ ۳۰٫۴ ۱۲٫۴ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰٫۹ ۰٫۲ ۵۵٫۷ ۱۱٫۱ ۷۸٫۷ ۱۰٫۱ ۵ ۲۰۵
۱۳۹۵ ۳۳٫۸ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰ * * * * * * ۳۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۹ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 13950512 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 13950716 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/18 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/12 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 3.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 8.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 2.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 13 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 13 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 43.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 0.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 5.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 29.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 1.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته ارسنجان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 4.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی ارسنجان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette