پیش بینی هوای تخت جمشید
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان تخت جمشید – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۷۷ ۵۲٫۲ ۱۱٫۵ ۰ ۲٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۸٫۷ ۹۲٫۶ ۱۸۳٫۵ ۴۲۱
۱۳۷۸ ۲٫۵ ۰ ۰ ۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۵٫۵ ۱۳٫۵ ۱۱۰٫۵ ۴۵٫۵ ۰٫۰۱ ۱۷۸٫۳۱
۱۳۷۹ ۰٫۷ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۷٫۲ ۵۱٫۱ ۶۷٫۹ ۲۶٫۷ ۴۵٫۹ ۹٫۸ ۲۰۹٫۳۱
۱۳۸۰ ۶٫۲ ۱٫۸ ۰٫۱ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲٫۷ ۱۴۱٫۵ ۱۴۹٫۷ ۳۰٫۷ ۴۴٫۵ ۳۷۷٫۲۱
۱۳۸۱ ۸۴٫۱ ۰٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٫۲ ۲۱٫۹ ۲۳٫۳ ۱۳۷٫۶ ۶۶٫۴ ۳۳۸٫۱
۱۳۸۲ ۸۰٫۳ ۴٫۸ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۵۸٫۱ ۲۳۸٫۲ ۱۹٫۱ ۱۱٫۸ ۴۱۲٫۸
۱۳۸۳ ۴۱٫۴ ۳٫۹ ۰ ۳٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰٫۹ ۲۹۲٫۸ ۱۰۰٫۲ ۴۴٫۶ ۵۲٫۳ ۵۴۰
۱۳۸۴ ۰٫۲ ۳٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۵٫۱ ۳ ۱۱۰٫۶ ۵۱٫۸ ۶٫۵ ۲۴۰٫۸
۱۳۸۵ ۷۱٫۲ ۱۴٫۱ ۰ ۰ ۰٫۱ ۰ ۰ ۲٫۴ ۷۰ ۴۴ ۶۲٫۱ ۳۲٫۳ ۲۹۶٫۲
۱۳۸۶ ۱۲۳٫۴ ۳٫۴ ۳٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱ ۴۷٫۴ ۳۳ ۰ ۲۴۱٫۴
۱۳۸۷ ۴ ۰٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۰ ۴۸ ۲٫۴ ۱۷٫۸ ۲۴ ۲۳٫۹ ۱۲۱٫۴
۱۳۸۸ ۷۲٫۱ ۰ ۳٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵٫۹ ۱۰۷٫۴ ۱۱٫۶ ۳۴٫۵ ۳۷٫۴ ۲۹۲٫۵
۱۳۸۹ ۲۰ ۲۸٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳٫۵ ۷۳٫۶ ۶۸٫۷ ۲۲۴٫۵
۱۳۹۰ ۲۸ ۰٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳ ۳۶٫۲ ۶۹٫۷ ۱۱۲٫۲ ۲۵٫۹ ۳۰۵٫۹
۱۳۹۱ ۴۲٫۱ ۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٫۲ ۳۵٫۹ ۱۲۹٫۷ ۵۳ ۳۶٫۸ ۳۵٫۵ ۳۳۵٫۴
۱۳۹۲ ۹۵ ۳۵٫۲ ۰ ۰٫۹ ۱۰٫۹ ۰ ۰ ۵۷٫۲ ۱٫۳ ۷۸٫۳ ۲۵ ۱۳ ۳۱۶٫۸
۱۳۹۳ ۴۲٫۵ ۵٫۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۹٫۲ ۵۴ ۱۸٫۳ ۵۳٫۴ ۴۸٫۱ ۲۴۱٫۶
۱۳۹۴ ۳۰٫۳ ۱۹٫۷ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲٫۸ ۷۷٫۸ ۱۱٫۴ ۸۷ ۱۳٫۲ ۱۴٫۳ ۲۵۹٫۵
۱۳۹۵ ۴۱ ۵٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۴۶٫۱

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۷ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 6.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 1.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/12 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/13 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/14 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 1.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 0.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 17.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 1.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 15.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 15.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 56.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 2.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 10.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 45 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/12 معادل 9.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 5.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 12.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته تخت جمشید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/18 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی تخت جمشید ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette