پیش بینی هوای قیر و کارزین
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان قیرو کارزین – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۸۸ * * * * * * * * * * ۱۷٫۲ ۲۳٫۲ ۴۰٫۴
۱۳۸۹ ۱۳ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷٫۴ ۲۳۳٫۱ ۲۳٫۲ ۳۳۷٫۲
۱۳۹۰ ۲۰٫۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۴۲٫۹ ۳۱٫۱ ۶۰٫۴ ۳۱٫۱ ۱۹۰٫۷
۱۳۹۱ ۲۳٫۹ ۰٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٫۵ ۱۳٫۵ ۵۴ ۳۱٫۱ ۵۲٫۷ ۹٫۶ ۱۹۰٫۲
۱۳۹۲ ۶۷٫۷ ۲۹٫۶ ۰ ۰ ۰٫۵ ۳٫۶ ۰ ۶۲ ۰ ۱۱۹٫۴ ۲۰٫۵ ۳۰٫۳ ۳۳۳٫۶
۱۳۹۳ ۱۹٫۷ ۴٫۴ ۰ ۱۱٫۳ ۰ ۰ ۰ ۳٫۵ ۵۸٫۶ ۱۷٫۹ ۰ ۱۰۷٫۹ ۲۲۳٫۳
۱۳۹۴ ۲۶٫۹ ۰٫۲ ۰ ۰ ۳٫۱ ۵٫۴ ۰ ۶۷٫۶ ۵٫۷ ۸۷٫۵ ۰٫۲ ۲ ۱۹۸٫۶
۱۳۹۵ ۵۲٫۱ ۰ ۰ ۰ ۹٫۸ ۰ * * * * * * ۶۱٫۹

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۶ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 13950514 معادل 9.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 13950515 معادل 1.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 4 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/03 معادل 2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 26 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/08 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 7. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/02 معادل 4.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 8. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 1.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 9. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 12.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 10. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/05 معادل 16.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 4.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 13.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 13.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 1.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/24 معادل 1.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/27 معادل 51 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 104.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 2.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 3.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 8.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 88.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/12 معادل 0.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/01 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 24.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. بارش 24 ساعت گذشته قیرو کارزین تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/03 معادل 6.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی قیرو کارزین ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette