پیش بینی هوای لار
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش پینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.


آرشیو بارندگی شهرستان لار – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۶۸ * * * * * ۱٫۲ ۰ ۶٫۸ ۷۷٫۸ ۲۶٫۳ ۳۶٫۷ ۰ ۱۴۸٫۸
۱۳۶۹ ۷٫۶ ۰ ۰ ۰ ۱٫۷ ۳٫۵ ۰ ۰ ۰ ۳۶٫۵ ۱۴٫۵ ۱۰۱٫۳ ۱۶۵٫۱
۱۳۷۰ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰ ۱٫۶ ۵٫۸ ۰ ۰ ۱۲۰ ۳۹٫۹ ۷۳٫۳ ۲۱٫۲ ۲۶۳٫۶
۱۳۷۱ ۳۲٫۴ ۶٫۲ ۰ ۰ ۲۷٫۶ ۰ ۰ ۰ ۲۳٫۲ ۲۶۱٫۹ ۲۷۰٫۷ ۱۲٫۱ ۶۳۴٫۱
۱۳۷۲ ۱۲٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱٫۳ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۶٫۷ ۴۲٫۲ ۱۰۷٫۳
۱۳۷۳ ۳۲٫۹ ۱٫۶ ۰ ۵٫۸ ۵٫۲ ۴٫۲ ۸٫۴ ۱٫۲ ۶٫۶ ۰ ۶۳٫۸ ۳۴٫۵ ۱۶۴٫۲
۱۳۷۴ ۲۳٫۹ ۱۸٫۴ ۰ ۲۱ ۱۰۸٫۷ ۱۰ ۰ ۰ ۱۴۱٫۹ ۹۶٫۱ ۴۱٫۱ ۱۳۶٫۲ ۵۹۷٫۳
۱۳۷۵ ۳۹٫۸ ۰ ۳۰٫۵ ۹ ۲٫۶ ۱۸٫۱ ۰ ۰ ۰٫۶ ۱۶٫۷ ۴۷٫۸ ۸۲٫۴ ۲۴۷٫۵
۱۳۷۶ ۴۵٫۴ ۲۷٫۱ ۴٫۴ ۵٫۸ ۱۲٫۸ ۰٫۰۱ ۳٫۴ ۰٫۹ ۱۷٫۴ ۶۱٫۷ ۸۱٫۹ ۳۱٫۱ ۲۹۱٫۹۱
۱۳۷۷ ۳٫۴ ۰٫۴ ۰ ۱۷٫۴ ۳٫۷ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳۲ ۲۹٫۸ ۵۶٫۸ ۱۴۴٫۵
۱۳۷۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٫۲ ۰٫۸ ۰٫۳ ۰ ۰ ۲۰٫۸ ۰ ۰ ۲۵٫۱
۱۳۷۹ ۰ ۰ ۰ ۳٫۶ ۰٫۶ ۰ ۰٫۰۱ ۱۱٫۶ ۶۶٫۱ ۱۰٫۱ ۰ ۶٫۱ ۹۸٫۱۱
۱۳۸۰ ۲٫۳ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۱۵٫۸ ۰٫۲ ۰ ۵٫۵ ۱۳٫۴ ۶۸ ۳ ۸٫۹ ۱۱۷٫۱۱
۱۳۸۱ ۱۷٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴٫۸ ۵٫۶ ۰ ۲۶٫۱ ۲۲٫۴ ۱۲٫۵ ۵۲٫۴ ۱۴۱٫۵
۱۳۸۲ ۷۷٫۴ ۲٫۷ ۰ ۸٫۱ ۳٫۶ ۰ ۰ ۰ ۱۸٫۹ ۳۲٫۱ ۱۹٫۱ ۸ ۱۶۹٫۹
۱۳۸۳ ۱٫۹ ۰ ۰ ۱٫۶ ۰ ۸٫۱ ۰ ۱ ۶۵٫۴ ۱۱۰٫۱ ۴۴ ۴۷٫۱ ۲۷۹٫۲
۱۳۸۴ ۰ ۰ ۰ ۱٫۹ ۳٫۴ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱۷٫۴ ۳٫۶ ۸٫۶ ۳۸٫۹
۱۳۸۵ ۹٫۹ ۲٫۳ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۶ ۳٫۲ ۰ ۰ ۱۰۹٫۱ ۱۳٫۲ ۴۸٫۴ ۵٫۲ ۱۹۱٫۹۱
۱۳۸۶ ۳۵٫۵ ۰ ۰ ۳۵٫۶ ۰ ۳٫۶ ۰ ۰ ۰ ۵۵٫۷ ۲۱٫۵ ۰ ۱۵۱٫۹
۱۳۸۷ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۰ ۹٫۴ ۰٫۷ ۰ ۱ ۰ ۱۱٫۴ ۰٫۲ ۱٫۶ ۲۴٫۳۱
۱۳۸۸ ۵۷٫۱ ۰ ۱٫۲ ۰ ۵٫۴ ۰٫۳ ۰ ۰٫۲ ۱۵۹٫۹ ۱۴٫۶ ۲۰٫۶ ۱۸٫۱ ۲۷۷٫۴
۱۳۸۹ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۹٫۳ ۸۶٫۵ ۱۱٫۹ ۱۶۹٫۶
۱۳۹۰ ۴٫۷ ۰ ۰ ۵ ۳۸٫۹ ۱۴٫۵ ۰ ۰ ۳۰٫۸ ۷٫۳ ۹ ۲۸٫۳ ۱۳۸٫۵
۱۳۹۱ ۹٫۸ ۰ ۰ ۰ ۵٫۷ ۰٫۸ ۷٫۸ ۶٫۵ ۱۶٫۷ ۸٫۶ ۳۱٫۸ ۱۳٫۷ ۱۰۱٫۴
۱۳۹۲ ۲۶ ۶٫۲ ۰ ۰ ۷٫۷ ۱۴٫۲ ۰ ۳۹٫۸ ۲٫۲ ۳۶ ۱۳٫۴ ۲۱٫۴ ۱۶۶٫۹
۱۳۹۳ ۱۶٫۴ ۰٫۶ ۰ ۰٫۲ ۰ ۴٫۴ ۰ ۰٫۶ ۲۸٫۹ ۵٫۴ ۰٫۱ ۲۷٫۵ ۸۴٫۱
۱۳۹۴ ۱۰٫۵ ۷ ۱۱٫۵ ۱٫۶ ۱۰٫۶ ۳٫۸ ۵٫۳ ۱۰۲٫۷ ۰٫۲ ۷۳ ۲٫۴ ۰٫۴ ۲۲۹
۱۳۹۵ ۳۰٫۶ ۰ ۰ ۰ ۲٫۹ ۵٫۲ * * * * * * ۳۸٫۷

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۱۴ دیدگاه

 1. بارش لار از ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ تا ۹:۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد ۹۵ معادل ۲٫۹ میلی متر در ایستگاه لار ثبت شد.

 2. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 13950717 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 3. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 28.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 4. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 7.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 5. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/06 معادل 13.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 6. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 5.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 7. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 5.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 8. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 9.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 9. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/16 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 10. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/24 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 11. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/27 معادل 34 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 12. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 43.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 13. باسلام سال زراعی لار به چه عددی رسیده است

 14. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 16 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 15. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 6.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 16. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 2.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 17. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/03/06 معادل میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 18. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/04/26 معادل 4.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 19. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/06/19 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 20. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/06/24 معادل 32 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 21. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/06/28 معادل 0.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 22. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/07/11 معادل میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 23. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 7.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 24. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/03 معادل 19 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

 25. بارش 24 ساعت گذشته لار تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/27 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی لار ثبت شد.

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette