پیش بینی هوای اقلید
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان اقلید – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۷۲ * * * * * * ۰ ۲۵٫۲ ۱٫۴ ۲٫۳ ۲۷ ۴۸٫۲ ۱۰۴٫۱
۱۳۷۳ ۳۹٫۶ ۱۵٫۴ ۲٫۷ ۰٫۲ ۱٫۵ ۱٫۱ ۳ ۹۵٫۲ ۱۵۱٫۸ ۱۵٫۸ ۷۵٫۳ ۴۰٫۴ ۴۴۲
۱۳۷۴ ۳۰٫۵ ۲۲ ۱۵٫۳ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۳۱٫۸ ۰ ۳۳٫۲ ۵۴٫۸ ۳۷٫۵ ۱۱۲ ۳۳۷٫۱۱
۱۳۷۵ ۶۴٫۹ ۱۵٫۵ ۹٫۹ ۰٫۷ ۱٫۵ ۰٫۸ ۴٫۷ ۰٫۲ ۱۱٫۴ ۱۷ ۱۶٫۴ ۲۸٫۷ ۱۷۱٫۷
۱۳۷۶ ۹۸٫۲ ۴۶٫۳ ۰٫۱ ۱٫۹ ۰٫۵ ۰ ۰٫۰۱ ۴٫۸ ۳۸٫۸ ۵۲٫۹ ۱۳۰٫۴ ۷۷ ۴۵۰٫۹۱
۱۳۷۷ ۳۱٫۹ ۶٫۸ ۱٫۱ ۰٫۴ ۲ ۰٫۹ ۰٫۰۱ ۰ ۰٫۰۱ ۲۷٫۱ ۵۶٫۵ ۱۴۶٫۷ ۲۷۳٫۴۲
۱۳۷۸ ۲۵٫۳ ۱ ۰ ۰ ۰٫۷ ۰ ۰٫۳ ۱۸٫۲ ۱۴٫۷ ۲۶٫۵ ۵۸٫۱ ۸٫۲ ۱۵۳
۱۳۷۹ ۲۴٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷٫۴ ۴۰ ۵۲٫۲ ۳۸٫۷ ۲۷٫۸ ۳۰٫۳ ۲۲۱٫۳
۱۳۸۰ ۱۴٫۲ ۱۹٫۶ ۱٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶ ۱۹۴ ۱۶۶ ۱۹٫۴ ۲۷٫۵ ۴۵۸٫۵
۱۳۸۱ ۱۳۶٫۶ ۶٫۴ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۰ ۱۶٫۳ ۳۳٫۸ ۱۰٫۷ ۷۳٫۶ ۶۱٫۵ ۳۳۹٫۴
۱۳۸۲ ۵۵٫۳ ۳۴٫۸ ۰ ۰ ۳٫۸ ۰ ۰٫۳ ۰ ۱۰۰٫۹ ۲۵۱٫۴ ۶۴٫۵ ۱۰۵٫۱ ۶۱۶٫۱
۱۳۸۳ ۵۹٫۸ ۸٫۵ ۰ ۱۴٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰٫۱ ۱۹۸٫۹ ۱۲۴٫۷ ۳۱٫۴ ۲۸٫۶ ۴۶۶٫۱
۱۳۸۴ ۳٫۷ ۰٫۷ ۱٫۶ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۱۴٫۸ ۰٫۹ ۱۳۶٫۴ ۸۷٫۸ ۱۱٫۸ ۲۵۸٫۲
۱۳۸۵ ۵۷٫۵ ۱۵٫۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱٫۴ ۵۲٫۸ ۱۶٫۱ ۷۹٫۵ ۷۶٫۳ ۳۱۹٫۴
۱۳۸۶ ۱۵۹٫۳ ۵ ۷٫۳ ۴٫۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٫۶ ۲۷٫۶ ۲۰٫۹ ۰ ۲۵۹
۱۳۸۷ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰٫۴ ۰٫۷ ۰ ۳۴٫۲ ۴۲٫۹ ۲۰٫۵ ۲۶٫۵ ۵۷٫۳ ۱۸۲٫۹
۱۳۸۸ ۹۹٫۷ ۶٫۷ ۱٫۲ ۹ ۰ ۰ ۰ ۴۸٫۸ ۶۴٫۲ ۸٫۷ ۴۸٫۶ ۲۵٫۶ ۳۱۲٫۵
۱۳۸۹ ۴۰٫۴ ۱۳٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳٫۲ ۳۵٫۸ ۷۷٫۴ ۱۳۰٫۶ ۳۱۱٫۱
۱۳۹۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴٫۳ ۳۷٫۲ ۲۴٫۹ ۸۷٫۶ ۳٫۷ ۲۸۰٫۷
۱۳۹۱ ۱۵۰ ۴٫۱ ۰٫۴ ۱٫۸ ۰ ۰ ۶٫۷ ۲۸٫۸ ۹۷٫۸ ۲۷٫۶ ۲۳ ۳۵٫۴ ۳۷۵٫۶
۱۳۹۲ ۱۰۹٫۷ ۲۵٫۲ ۰ ۰ ۵٫۷ ۰ ۰ ۱۷٫۸ ۵٫۴ ۳۱٫۳ ۱۹٫۶ ۲۱٫۳ ۲۳۶
۱۳۹۳ ۵۸٫۲ ۸٫۴ ۰٫۲ ۰٫۲ ۰ ۰ ۵٫۸ ۲۵٫۷ ۳۸ ۲۲ ۱۷٫۴ ۵۸٫۸ ۲۳۴٫۷
۱۳۹۴ ۶۸٫۴ ۱۵٫۲ ۰ ۶٫۹ ۳٫۷ ۶٫۲ ۰ ۳۲٫۶ ۲۱٫۴ ۹۰٫۷ ۱۷٫۴ ۱۷٫۲ ۲۷۹٫۷
۱۳۹۵ ۵۴٫۴ ۱۰٫۱ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۶۴٫۵

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۲۱ دیدگاه

  1. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 4.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  2. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/18 معادل 4.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  3. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/19 معادل 3.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  4. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/02 معادل 0.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  5. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/09/25 معادل 1.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  6. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/17 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  7. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/10/18 معادل 15 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

  8. بارش 24 ساعت گذشته اقلید تا ساعت ۹:۰۰ 1396/11/01 معادل 3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی اقلید ثبت شد.

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette