پیش بینی هوای استهبان
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان استهبان – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۸۳ ۴۸٫۸ ۰٫۳ ۰ ۴٫۶ ۰ ۲٫۱ ۰ ۰ ۱۸۱٫۱ ۱۴۵٫۶ ۶۶٫۹ ۲۹٫۴ ۴۷۸٫۸
۱۳۸۴ ۰ ۲ ۰ ۲٫۶ ۳۰٫۹ ۰ ۰ ۵۷٫۵ ۰ ۳۶٫۸ ۱۳ ۱۸٫۵ ۱۶۱٫۳
۱۳۸۵ ۵۴٫۳ ۴۶ ۰ ۹٫۶ ۳۰٫۴ ۰ ۰ ۶٫۶ ۸۵٫۴ ۲۴٫۵ ۸۲٫۲ ۳۹٫۱ ۳۷۸٫۱
۱۳۸۶ ۶۵٫۵ ۱٫۱ ۰٫۲ ۵٫۵ ۳۲ ۰٫۷ ۰ ۰ ۴٫۱ ۴۰٫۵ ۷٫۴ ۰ ۱۵۷
۱۳۸۷ ۷٫۱ ۱ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰٫۷ ۰ ۱۳٫۳ ۱۲ ۱۰٫۳ ۱۶٫۸ ۴۲٫۷ ۱۰۳٫۹۱
۱۳۸۸ ۹۷٫۲ ۰ ۰٫۰۱ ۳٫۲ ۴٫۸ ۵٫۴ ۰ ۵ ۶۲٫۴ ۵ ۴۰٫۵ ۲۹٫۶ ۲۵۳٫۱۱
۱۳۸۹ ۲۰٫۴ ۸٫۷ ۰ ۰ ۲٫۶ ۰ ۱٫۲ ۰ ۰ ۳۲٫۶ ۱۵۷٫۶ ۹٫۹ ۲۳۳
۱۳۹۰ ۱۲٫۴ ۰ ۰ ۰ ۴٫۳ ۹٫۱ ۰ ۴٫۲ ۳۰ ۳۸٫۲ ۷۹٫۲ ۳۶٫۳ ۲۱۳٫۷
۱۳۹۱ ۵۰٫۵ ۰٫۰۱ ۰ ۱٫۷ ۰ ۰٫۸ ۰٫۱ ۴٫۵ ۵۱ ۲۴٫۸ ۳۱٫۱ ۲۲٫۳ ۱۸۶٫۸۱
۱۳۹۲ ۶۶٫۶ ۱۴٫۳ ۰ ۰ ۲۷٫۶ ۰٫۱ ۰٫۱ ۴۶٫۸ ۰٫۵ ۲۱٫۸ ۳۰٫۱ ۵۸٫۱ ۲۶۶
۱۳۹۳ ۴۸٫۴ ۴٫۱ ۰ ۰٫۲ ۰٫۸ ۰ ۰ ۳٫۳ ۴۰٫۹ ۵۰٫۲ ۲۳٫۵ ۸۷٫۱ ۲۵۸٫۵
۱۳۹۴ ۱۷ ۱۰٫۷ ۰ ۰٫۸ ۰ ۰٫۴ ۰ ۷۱٫۶ ۵٫۹ ۷۸ ۰٫۵ ۱ ۱۸۵٫۹
۱۳۹۵ ۴۴ ۱٫۴ ۰ ۰ ۱٫۶ ۰ * * * * * * ۴۷

این مطلب را به اشتراک بگذارید

۱۹ دیدگاه

 1. بارش از ساعت ۹:۰۰ دوشنبه ۴ مرداد تا ۹:۰۰ سه شنبه ۵ مرداد ۹۵ در استهبان معادل ۰٫۵ میلیمتر ثبت شد

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. بارش استهبان از ساعت ۹:۰۰ چهارشنبه ۶ مرداد ۹۵ تا ۹:۰۰ پنج شنبه ۷ مرداد ۹۵ معادل ۰٫۲ میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 3. بارش ۲۴ ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ ۱۳۹۵۰۵۱۱ معادل ۰٫۹ میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 4. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 13950614 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 13950717 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/03 معادل 7.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 4.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 8. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/03 معادل 3.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 18 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 3.9 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 27.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 14. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 27.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 1

 15. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 5.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 16. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/16 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 17. بله طی یک بارش
  بنظرمیاد هفته اینده برای جنوب بارش های خوبی پیش بینی کردن لطفادر این مورد بفرمایید

  Thumb up 1 Thumb down 2

 18. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/27 معادل 22 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 19. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 42.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 20. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/13 معادل 0.3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 1

 21. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 1.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 24. بارش 24 ساعت گذشته استهبان تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 45 میلی متر در ایستگاه هواشناسی استهبان ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از ۳ دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette