پیش بینی هوای صفاشهر
برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید.آرشیو بارندگی شهرستان صفاشهر – استان فارس

سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع
۱۳۸۳ * * * * ۰ ۰ ۰ ۰٫۵ ۱۷۹٫۸ ۴۸٫۳ ۱۴٫۷ ۱۱٫۸ ۲۵۵٫۱
۱۳۸۴ ۰ ۷٫۵ ۵٫۳ ۰ ۰٫۵ ۰ ۰ ۲۱٫۵ ۰ ۷۹٫۴ ۳۸٫۶ ۴٫۳ ۱۵۷٫۱
۱۳۸۵ ۴۹ ۱۱٫۸ ۰ ۰ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۸٫۹ ۴۳ ۸٫۶ ۷۵٫۲ ۳۲٫۸ ۲۲۹٫۳۱
۱۳۸۶ ۱۲۳٫۴ ۰٫۰۱ ۲٫۶ ۱۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۲٫۹ ۱۲٫۱ ۱۹٫۳ ۱۰٫۱ ۰ ۱۸۰٫۸۱
۱۳۸۷ ۲٫۳ ۰٫۴ ۰٫۰۱ ۰ ۰ ۲٫۲ ۰ ۴۰٫۳ ۶ ۹٫۱ ۲۱٫۸ ۲۸٫۸ ۱۱۰٫۹۱
۱۳۸۸ ۶۹٫۴ ۰٫۵ ۱٫۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٫۸ ۶۳٫۱ ۶٫۴ ۲۸٫۹ ۱۶٫۹ ۲۰۱٫۹
۱۳۸۹ ۱۵٫۷ ۹٫۱ ۰ ۰ ۰ ۱٫۱ ۰ ۰ ۰٫۴ ۲۱٫۱ ۶۴ ۷۰٫۴ ۱۸۱٫۸
۱۳۹۰ ۲۰٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۴٫۹ ۳۲٫۴ ۲۳٫۷ ۸۰٫۲ ۱۴٫۱ ۲۰۵٫۹
۱۳۹۱ ۶۴ ۶٫۴ ۱٫۹ ۰٫۵ ۰ ۰ ۵٫۱ ۳۷٫۲ ۱۰۹٫۱ ۳۱٫۷ ۲۱٫۵ ۱۹٫۶ ۲۹۷
۱۳۹۲ ۶۷ ۲۷٫۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵٫۹ ۱۸٫۹ ۴۸٫۸ ۲۶٫۸ ۱۴٫۸ ۲۳۹٫۹
۱۳۹۳ ۴۲٫۴ ۲٫۸ ۰٫۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸٫۶ ۳۲٫۹ ۱۸ ۲۰٫۱ ۴۲٫۵ ۱۶۷٫۷
۱۳۹۴ ۳۶٫۷ ۳۱٫۶ ۰ ۵٫۴ ۵٫۲ ۳٫۹ ۱٫۱ ۳۳٫۷ ۱۱٫۲ ۷۰٫۶ ۱۵ ۹٫۲ ۲۲۳٫۶
۱۳۹۵ ۱۲٫۴ ۱۱٫۶ ۰ ۰ ۰ ۰ * * * * * * ۲۴

این مطلب را به اشتراک بگذارید

درباره ی هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، متولد سال 1364 ، استان فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار ، طراح سایت و مدرس برنامه نویسی و طراحی نرم افزار از 4 سالگی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

۶ دیدگاه

 1. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/08/18 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/05 معادل 3.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/07 معادل 1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/25 معادل 0.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/09/26 معادل 1.5 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/10/01 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/04 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/09 معادل 0.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/12 معادل 8.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/14 معادل 8.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/15 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/16 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/11/29 معادل 26.1 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/17 معادل 0.8 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/24 معادل 2.7 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1395/12/27 معادل 1.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/05 معادل 6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/01/06 معادل 9.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/06 معادل 0.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/09 معادل 0.01 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/12 معادل 1.4 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/16 معادل 6.6 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/17 معادل 24.2 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. بارش 24 ساعت گذشته صفاشهر تا ساعت ۹:۰۰ 1396/02/19 معادل 3 میلی متر در ایستگاه هواشناسی صفاشهر ثبت شد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

امکان ثبت بیش از 5 دیدگاه در هر ۲۴ ساعت در قسمت پرسش و پاسخ وجود ندارد. این تصمیم به منظور ارسال پیامهای مفید و قابل ذکر توسط کاربران صورت گرفته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette