بایگانی برچسب: آمار بارش کازرون

آخرین بارش شهرستان کازرون

میزان بارندگی شهرستان کازرون

گزارش آخرین بارش به رنگ قرمز در پایین متن نوشته شده است: بارش رگباری سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۳  در سایت رسمی هواشناسی ۵٫۵ میلی متراعلام شد. بار ش رگباری یکشنبه ۲ شهریور ۹۳  در سایت رسمی هواشناسی ۱٫۷ میلی متر اعلام شد. بارش رگباری دوشنبه ۳ شهریور ۹۳ در سایت رسمی هواشناسی صفر میلی متر اعلام شد. متاسفانه علی رغم بارشهای رگباری که در شمال شهرستان موجب آبگرفتگی معابر شد ، چون میزان بارش شهرستان بر اساس بارش در ایستگاه هواشناسی ، روبروی ترمینال محاسبه میشود بارش ۳ شهریور ۰ و بارش ۲ شهریور که در شمال شهرستان بیش از ۴ میلی متر و در قسمتهای شرقی شهرستان بیش از ۲۰ میلی متر بود فقط ۱٫۷ میلی متر اعلام شد . این در حالی است که ۳ شهریور نورآباد ممسنی ۳۱٫۷ و در ۲۸ مرداد نورآباد ۴۵ میلی متر باران بارید که جمعا ۷۶/۷  (هفتاد و شش ممیز هفت)میلی متر باران بارید با این حساب ، در تابستان امسال ...

ادامه نوشته »