بایگانی برچسب: نقشه وزش باد در تراز های مختلف

نقشه های پیش بینی وزش باد تا ۵ روز آینده

نقشه های پیش بینی وزش باد کشور تا ۵ روز آینده روز اول روز دوم روز سوم روز چهارم روز پنجم   سرعت ، جهت و شدت وزش باد در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال سرعت ، جهت و شدت وزش باد در تراز ۸۵۰ هکتوپاسکال سرعت ، جهت و شدت وزش باد در تراز ۱۰۰۰ هکتوپاسکال سرعت ، جهت و شدت وزش باد در سطح زمین

ادامه نوشته »