بایگانی برچسب: هواشناسی جهرم

پیش بینی هوای جهرم

پیش بینی هوای شهرستان

برای اینکه مطمئن شوید جداول پیش بینی به روز هستند حتما بعد از بارگذاری سایت یکبار صفحه را رفرش کنید ، دقت کنید که چندین بار وارد شدن به سایت با رفرش (به روز آوری) متفاوت است و می بایست سایت را رفرش کنید تا از به روز بودن تصاویر اطمینان حاصل کنید. پیش بینی ۵ روزه ی فورکا برای هوایپیش بینی دو روزه ی نروژ برای هوای پیش بینی ۵ روزه ی هوای پیش بینی ساعتی و ۴۵ روزه ی هوای پیش بینی ۱۰ روزه ی نروژ برای هوای پیش بینی ۱۶روزه ی هوای محل دقیق و نقشه ی پیش بینی دو روزه فورکا روی نقشه آرشیو بارندگی شهرستان جهرم – استان فارس سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند مجموع ۱۳۵۸ * * * * * * * * ۷۹٫۵ ۵۹٫۵ ۱۹۴٫۵ ۴۶٫۵ ۳۸۰ ۱۳۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۹۴٫۵ ۷۹٫۵ ۴۹ ۲۵۹ ۱۳۶۰ ۵٫۵ ۹ ۰ ...

ادامه نوشته »