بایگانی برچسب: پیش بینی بارش استان فارس

مقدار بارش پیش بینی شده استان فارس طی ۶ روز آینده

بارش پیش بینی شده استان فارس   از ساعت ۲۱:۰۰ یکشنبه تا ساعت ۲۱:۰۰ شنبه  (۲۰ تا ۲۶ آبان) ستون اول از سمت چپ مقدار بارش پیش بینی شده از ساعت ۱۵ روز سه شنبه (۲۹ آبان) تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه(۳۰ آبان ۹۷) میباشد و به این ترتیب ستونهای بعدی پیش بینی روزهای بعد از آن میباشد.                        

ادامه نوشته »