بایگانی برچسب: ECMWF

نقشه های بارش تجمعی ۳۲ و ۴۶ روزه مدل Ecmwf eps

بارش تجمعی ۳۲ و ۴۶ روزه مدل Ecmwf در حال حاضر برای مشاهده این نقشه ها نیازی به ثبت نام در سایت نیست این نقشه ها دوبار در هفته سه شنبه صبح و جمعه صبح ها بروز میشود و برای اطمینان از بروز رسانی نیاز به رفرش ندارند. نقشه بارش تجمعی ۳۲ روز آینده نقشه بارش تجمعی ۴۶ روز آینده  بارش برف تجمعی ۳۲ روز آینده  بارش برف تجمعی ۴۶ روز آینده  

ادامه نوشته »