اطلاعیه هاپیش بینی های بلند مدتخبرهای ویژهنقشه های هواشناسی

آخرین وضعیت النینو و دیگر شاخصها ( سال ۴۰۲-۴۰۱)

برای مشاهده پیش بینی شهر خود میتوانید از این قسمت استان خود ار انتخاب کنید به زودی شهرها و روستاهای بیشتری به پیش بینی ها افزوده خواهدشد:


تصویر محل شاخصها

محل شاخصهای دورپیوندی
محل شاخصهای دورپیوندی

نقشه ی آخرین تغییرات النینو ( شاخص enso):

وضعیت این شاخص بر اساس دمای منطقه ی استوایی اقیانوس آرام مشخص میشوداگر دمای آبها در غرب این اقیانوس گرمتر از شرق اقیانوس باشد النینو و برعکس این قضیه لانینا میباشد

لازم به ذکر است پیش بینی های بلند مدت اغلب با در نظر گرفتن مولفه های اقیانوسی و اتمسفری مورد بررسی قرار میگیرند که شرایط اقلیمی مناطق مختلف نیز تا حدودی در آن مورد بررسی قرار میگیرد.

در این دو تصویر آخرین وضعیت نینو ۳٫۴ و نینو ۱٫۲ مشخص است که نینو ۳٫۴ برای ایران اهمیت بیشتری دارد و هر چه به سمت مثبت بالا بیاید النینو قوی تر و هر چه به سمت صفر حرکت کند النینو ضعیف تر و یا در حالت خنثی قرار میگیرد ، در صورتی که این نقاط آبی رنگ به سمت منفی برود شرایط لانینا حاکم خواهد بود (که معمولا به ضرر ایران تمام میشود اما با توجه به دیگر شاخصها استثناء نیز دارد سالهای لانینا معمولا سردتر از حد معمول هستند و سالهای النینو با آشفتگی دمایی و بی نظمی در دما و بارشها همراه خواهند بود (معمولا گرمتر از انتظار) ، در سالهای لانینا اغلب بارشها به شکل زمستانه رخ میدهد و در سالهای النینو بارشها بیشتر رگباری رخ میدهند ) شاخص انسو در کل بیشتر بر شرایط پاییز موثر است و کمتر روی شرایط زمستان تاثیر میگذارد اما هیچکدام از این توضیحات قطعی نیست و میتواند در زمانهای خاص و با توجه به دیگر شاخصها شرایط متفاوتی رخ دهد النینو بیشتر روی بارشهای غرب کشور موثر است اما با توجه به نوع قرار گیری شاخص nao , ao میتواند روی سایر مناطق کشور نیز موثر واقع شود.

آخرین نقطه ی سمت راست تصویر وضعیت امروز را نشان میدهد (محل آخرین نقطه هر ۶ ساعت تغییر میکند )

آخرین وضعیت نینو ۳٫۴ تا امروز

آخرین وضعیت نینو ۱٫۲ تا دیروز

پیش بینی و آنالیز شاخص نینو ۳٫۴ تا یکسال آینده

پیش بینی النینو تا یکسال آینده
پیش بینی شاخص نینو ۳٫۴

پیش بینی ۷ سایت بین المللی از وضعیت شاخص انسو تا ۶ ماه آینده

دو ماه آینده

پیش بینی النینو
پیش بینی النینو

سه ماه آینده

پیش بینی النینو
پیش بینی النینو

چهار ماه آینده

پیش بینی النینو
پیش بینی النینو

پنج ماه آینده

پیش بینی النینو
پیش بینی النینو

شش ماه آینده

پیش بینی النینو
پیش بینی النینو

آخرین وضعیت شاخص mjo (که برای نیمه ی جنوبی بسیار حائز اهمیت است):

شاخص mjo در هر لحظه فقط در یک منطقه از کره ی زمین قرار دارد ، در تصویر زیر ۸ ناحیه وجود دارد که ناحیه ی ۱ و ۸ بهترین فازها برای بارش جنوب ایران می باشد.

در تصویر زیر وضعیت حرکت mjo از ۴۰ روز گذشته تا کنون و همچنین پیش بینی آن تا ۱۵ روز آینده قرار دارد ، نقطه ی start وضعیت ۴۰ روز قبل mjo هست و نقاط بعد وضعیت روزهای بعد ، نقطه ی ضخیم تر که در ابتدای خط سبز رنگ قرار دارد آخرین وضعیت mjo را نمایش میدهد ، خط سبز رنگ و نقاط روی آن پیش بینی ۱۵ روز آینده ی شاخص مادن جولیان (mjo) است ،و رنگهای خاکستری پر رنگ و کمرنگ احتمال انحراف پیش بینی می باشد و ممکن است بعدا پیش بینی سبز رنگ در این محدوده نوسان داشته باشد . ، دایره ی بزرگ مرکزی منطقه ی خنثی را نشان میدهد ، و در این حالت تقسیم رطوبتی این شاخص برای مناطق مختلف کره ی زمین تقریبا یکسان هست ، البته فاز ۲ و ۳ هم مربوط به شرق اقیانوس هند هست که قرار داشتن mjo در این فاز همزمان نشان دهنده ی منفی بودن فاز iod می باشد.

آخرین وضعیت mjo مادن جولیان
آخرین وضعیت mjo مادن جولیان

 

پیش بینی شاخص mjo
نقشه ای معتبر تر از پیش بینی شاخص mjo

 آخرین تصویردمای آبهای جهان را در اینجا ببینید:

برای مشاهده بزرگتر تصویر روی آن یکبار کلیک کرده و پس از نمایش  دو باره کلیک کنید

 

دمای فعلی آبهای جهان
دمای آبهای جهان

 

دمای آبهای جهان
دمای فعلی آبهای جهان

 

آنومالی دمای فعلی آبهای جهان
آنومالی دمای فعلی آبهای جهان

آخرین وضعیت iod (دوقطبی اقیانوس هند):

در این شاخص زمانی که دمای سطح آب اقیانوس هند در سمت غرب گرمتر از شرق این اقیانوس شود ، بارش مناطق جنوبی و جنوب شرقی ایران بیشتر و سیستم های ورودی با تغذیه ی رطوبت اقیانوس هند همراه خواهند شد. (فاز مثبت) و برعکس این قضیه نیز فاز منفی است که معمولا موجب کاهش بارش در نیمه جنوبی و گاهی در مناطق مرکزی کشور میشود ، منفی بودن این شاخص معمولا موجب بلاک شدن دریای سرخ و کاهش ورود سیستمهای سودانی از جنوب غرب میشود.

آخرین وضعیت iod 

آخرین وضعیت شاخص iod
وضعیت هفتگی شاخص iod دوقطبی هند

 

وضعیت هفتگی آنومالی دمای اقیانوس هند
وضعیت هفتگی آنومالی دمای اقیانوس هند

پیش بینی و آنالیز ماهانه iod تا یکسال آینده

پیش بینی و آنالیز ماهانه iod تا یکسال آینده
پیش بینی و آنالیز ماهانه iod تا یکسال آینده

پیش بینی IOD یا دوقطبی اقیانوس هند تا ۶ ماه آینده از ۵ سایت مختلف و همچنین میانگین آنها

(سمت راست فاز مثبت و سمت چپ فاز منفی)

دو ماه آینده

پیش بینی iod
پیش بینی iod

سه ماه آینده

پیش بینی iod
پیش بینی iod

چهارماه آینده

پیش بینی iod
پیش بینی iod

پنج ماه آینده

پیش بینی iod
پیش بینی iod

شش ماه آینده

پیش بینی iod

آخرین وضعیت و پیش بینی شاخص nao (اقیانوس اطلس (آتلانتیک) شمالی):

این شاخص معمولا در فاز منفی موجب کاهش فشار روی منطقه ی خاور میانی و ورود موجهای مدیترانه ای به ایران میشود.

خط مشکی در چهار تصویر زیر وضعیت ماههای اخیر را نمایش میدهد ، در تصویر دوم و سوم و چهارم ، به ترتیب پیش بینی این شاخص تا ۷ ، ۱۰ و ۱۴ روز آینده نیز نمایش داده شده است.

پیش بینی شاخص nao
پیش بینی شاخص nao

آخرین وضعیت آنومالی افیانوس اطلس شمالی

آخرین وضعیت شاخص nao
آخرین وضعیت آنومالی اقیانوس اطلس شمالی شاخص nao

آخرین وضعیت و پیش بینی شاخص AO :

این شاخص که رابطه مستقیمی با ریزش هوای سرد از عرضهای شمالی دارد ، بیشتر برای نیمه ی شمالی کشور حائز اهمیت است اما یکی از عواملی که شانس بارش برف را زیاد میکند منفی بودن این شاخص هست ، این شاخص معمولا با شاخص nao همسو هست اما گاهی نیز با هم ساز مخالف می زنند ، به طور کلی منفی بودن این شاخص به همراه منفی بودن شاخص nao شانس بارش برف در نیمه شمالی کشور و همچنین شمالغرب و غرب کشور را افزایش داده و موجب تقویت بارشها نیز میشود.

خط مشکی در چهار تصویر زیر وضعیت ماههای اخیر را نمایش میدهد ، در تصویر دوم و سوم و چهارم ، به ترتیب پیش بینی این شاخص تا ۷ ، ۱۰ و ۱۴ روز آینده نیز نمایش داده شده است.

وضعیت شاخص ao
وضعیت شاخص AO

وضعیت فعلی شاخص AO

وضعیت شاخص ao
وضعیت شاخص AO

کیفیت فعالیت مونسون هند در سال جاری تا کنون و شرایط وضعیت نرمال آن در سالهای اخیر :

مانسون (مانسون ، مونسون یا monsoon یا بارشهای موسمی ) شبه قاره ی هند  که در تابستانها موجب بارشهای شدیدی در این شبه قاره میشود ، شبه قاره ی هند به دلیل اینکه از سه طرف به آب و از یک طرف به خشکی راه دارد و همچنین از طرف خشکی به رشته کوههای بلند هیمالیا منتهی میشود ، پتانسیل بالایی برای افزایش رطوبت در تابستانها را دارد که موجب افزایش بیش از حد دما و همچنین ایجاد شرایط شرجی شدید میشود ، این رطوبت عظیم معمولا در ساعات عصر و شب موجب بارشهای سیل آسایی موسوم به مونسون میشود ، لازم به ذکر است این بارشها به طور طبیعی موجب بارش از ۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ میلیمتر باران طی یکسال در مناطق مورد تاثیر خود مثل هندو بنگلادش میشود ، این یعنی ۴ تا ۱۲ متر بارش باران ، اغلب بارشها در مدت زمانهای کم و طی چند ساعت در بعد از ظهرها حادث میشود

همانگونه که در ایران در دی و بهمن ماه که اوج زمستان هست ، روزهای ابری زیادی را بارش سپری میکنیم این قضیه در هندوستان برعکس هست و در تیرو ومرداد و شهریور هندوستان در اغلب روزها ابری و بارانی است ، و همانگونه که در اوج زمستان گاهی گستردگی ابرهای روی ایران به هندوستان نیز میرسد و در آنجا موجب بارش میشود ، در تابستان ها نیز گاهی گستردگی ابرها در تیر و مرداد و شهریور  روی هندوستان موجب نفوذ بخشی از آن به پاکستان و جنوب ایران و گاهی شرق ایران میشود و گاهی نیز به شکل مورب از شمال شرق ایران ، رطوبت حاصله به قسمت های شمالی رشته کوههای البرز میرسد که به دلیل اختلاف دمایی ، میتواند موجب وقوع صاعقه و سیلاب های سهمگین در استان های شمالی مثل سمنان و گلستان گردد. 

در تصویر زیر روند شدت فعالیت این پدیده را در شبه قاره ی هند مشاهده میکنید که رنگ آبی نیز حالت نرمال فعالیت مانسون را طی سالهای اخیر نمایش می دهد.

فعالیت مونسون هند
فعالیت مونسون هند

 

هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 18 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

1
 1. سلام و عرض احترام به خاطر زحمات شما دوست گرامی در راه اندازی چنین سایت باارزش و جامع ایی که تمامی اطلاعات مورد نیاز علاقمندان و پژوهشگران را فراهم نموده است فقط دوست گرامی آرشیو نقشه های سطوح مختلف جو و هم چنین سطح زمین را برای یک دوره خاص مثلا برای روز ۱۶ آذر ۹۷ می توان پیدا کرد من نیاز فوری دارم اگر راهنمایی فرمایید چگونه می توانم تهیه کنم بسیار سپاسگزار خواهم بود

 2. سلام استاد گرامی،هواشناسی خوزستان پیش بینی کردن پاییز کم باران و زمستان هم ترسالی نخواهیم داشت و در بعضی نقاط پاییز نرمال خواهد بود،میشه ازتون خواهش کنم،برا ما که در جنوب شرق خوزستان هستیم و کارمون کشاورزی هست،یه توضیح در این مورد داشته باشید.سپاس از شما

 3. سلام
  جناب مهندس اسماعیلی ارزش جنابعالی برای بنده که شاگرد شما هستم بی نهایت است
  هر چند که در کشوری زندگی می‌کنیم که میزان دلار شخصیت افراد را متمایز می‌کند ولی آنها که باید شما را از روی علم تان ارزیابی کنند کم نیستند
  آرزوی موفقیت شما را از درگاه خداوند رحمان خواستارم

  در عین حال یک سوال دارم وضعیت خنثی متمایل به ال‌نینو در فصل بهار ۹۹ پیامد دمایی و بارشی آن بر جنوب فارس، استان کرمان و هرمزگان، سیستان و بلوچستان با توجه به شبیه بودن اقلیمی چی است

  خواهشمندم اگر امکانش هست جواب دهید مدیون خدمتگزار شما
  Javdani. F
  در صورت صلاحدید از موبایل بنده به شکل واتساپ یا تلگرام پیام دهید زبان تشکرم قاصر است Shy۰۹۱۳۱۴۱۰۲۵۸

  1. سلام نظر لطفتونه سوالاتتون رو اگه ازبخش پرسش و پاسخ بپرسید ما معمولا سریع پاسخ میدیم ولی اینجا ممکنه با تاخیر پاسخ داده بشه
   هر چند فکر کنم قبلا هم اونجا سوال پرسیدید و پاسخ هم داده شده باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر روی شکلکها کلیک کنید تا در متن قرار بگیرند

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette

دکمه بازگشت به بالا