نقشه های هواشناسی

نقشه ها و داده های هواشناسی

آخرین وضعیت النینو و دیگر شاخصها ( سال ۹۹-۴۰۰)

آخرین پیش بینی فصلی دما و بارش کشور سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

نقشه های بارش تجمعی ۳۲ و ۴۶ روزه مدل Ecmwf eps

نقشه های پیش بینی ۱۰ روزه اروپا برای دمای کشور

نقشه های جی اف اس ودربل برای پوشش ابر دما و بارش و برف

نقشه های پیش بینی ماهیانه بارش مدل اتحادیه اروپا

بارش تجمعی ۴۵ روزه مدل Cfs v2

نقشه های آنومالی دما ECMWF EPS

نقشه های پیش بینی ۶ هفته ای و ۹ ماهه سی اف اس ورژن ۲

نقشه های ۷ روزه هام ودر به تفکیک ۲۴ و ۱۲ ساعته

نقشه های پیش بینی ۱۰ روزه اروپا برای باران ، برف ، دما و پوشش ابر کشور

نقشه های ۱۰ روزه فورکا برای بارش کشور

نقشه های پرفشار جنب حاره ای تا ۱۰ روز آینده

نقشه های پیش بینی ۱۶ روزه ی جی اف اس به صورت ساعتی

نقشه های پیش بینی ۸ روزه ی ودرآنلاین بارش باران و برف کشور

نقشه پیش بینی دو هفته ای بارش و دما

نقشه های جریانات همرفتی و رطوبتهای قابل بارش تا شش روز آینده

نقشه ی آنومالی بارش تا هشت ماه آینده

نقشه ی پیش بینی تابش آفتاب تا ۵ روز آینده uv

نقشه های پیش بینی وزش باد تا ۵ روز آینده

نقشه های پیش بینی دمای کشور تا ۵ روز آینده

پیش بینی هشت ماهه دمای نیم کره شمالی

پیش بینی هشت ماهه بارش نیمکره شمالی

نقشه ی تصاویر وقوع رعد و برق

تصاویر ماهواره ای پوشش ابر

دکمه بازگشت به بالا