دستگاه مدیریت جوی MRM(Medium range management)

دستگاه مدیریت جوی یک دستگاه متشکل از چند قسمت مختلف است که در مناطق مختلف یک منطقه کار گذاشته میشود و با هماهنگی عملکرد این قسمتها با یکدیگر ، میتواند موانع ورود سیستم به یک منطقه یا عدم بارش یک موج بارشی را از طریق کدنویسی های تخصصی سایت شخصی هواشناسی کازرون که به اطلاعات ریز ماهواره های هواشناسی آمریکا و اتحادیه اروپا و روسیه دسترسی دارد تشخیص داده و با عملکرد چهارگانه خود ، این عوامل را خنثی کرده و شرایط را برای بارش در یک منطقه فراهم کند کشاورزان ، باغدارن ، دهیاری ها و شهرداری و فرمانداری ها یا بخش خصوصی و خیرین ، میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ایمیل mbes.fard@gmail.com یا آیدی تلگرام @Weather_manage پیام ارسال نمایند.

هواشناسی سینوپتیک
هواشناسی سینوپتیک
باروری ابرها
باروری ابرها