هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 18 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.
آمار و اطلاعات

جمع بندی آمار و اطلاعات هواشناسی از ابتدای مهر ۹۸ تا پایان شهریور ۹۹

بیشتر بخوانید »
اخبار

پیش بینی فصلی هواشناسی کازرون (آرشیو)

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای سر بندر

پیش بینی وضع هوای سربندر

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای آسیاب

پیش بینی وضع هوای آسیاب

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای گدار چیتی

پیش بینی وضع هوای گدار چیتی

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضع هوای شهرک بهرام

پیش بینی وضعیت هوای شهرک بهرام

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضع هوای سیدان

پیش بینی وضعیت هوای سیدان

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای جنت مکان

پیش بینی وضعیت هوای جنت مکان

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای شرافت

پیش بینی وضع هوای شرافت

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای برد بران

پیش بینی ئوضع هوای برد بران

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضع هوای لوایی

پیش بینی وضعیت هوای لوایی

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای باغملک

پیش بینی وضعیت هوای باغملک

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای منصوریه

پیش بینی وضعیت هوای منصوریه

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضع هوای سالارآباد

پیش بینی وضعیت هوای سالارآباد

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضع هوای دهیور

پیش بینی وضع هوای دهیور

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضع هوای صفر

پیش بینی وضع هوای صفر

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای قلعه حمود

پیش بینی وضع هوای قلعه حمود

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای میانکوه

پیش بینی هوای میانکوه

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای دارخوین

پیش بینی وضع هوای دارخوین

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای ابوحیمظه

پیش بینی وضع هوای ابوحمیظه

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضع هوای دهلاویه

پیش بینی وضع هوای دهلاویه

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای مچریه

پیش بینی وضع هوای مچریه

بیشتر بخوانید »
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای رفیع

پیش بینی وضع هوای رفیع

بیشتر بخوانید »
اهواز

پیش بینی وضعیت هوای حمیدیه

پیش بینی وضع هوای حمیدیه

بیشتر بخوانید »
اهواز

پیش بینی وضع هوای خماسی

پیش بینی وضعیت هوای خماسی

بیشتر بخوانید »
قالب وردپرس وردپرس افزونه وردپرس پاتوق وردپرس
بستن