هواشناسی کازرون

هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 18 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.
اخبار

جمع بندی آمار و اطلاعات هواشناسی از ابتدای مهر ۹۸ تا پایان شهریور ۹۹

اخبار

پیش بینی فصلی هواشناسی کازرون (آرشیو)

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای سر بندر

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای آسیاب

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای گدار چیتی

خوزستان

پیش بینی وضع هوای شهرک بهرام

خوزستان

پیش بینی وضع هوای سیدان

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای جنت مکان

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای شرافت

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای برد بران

خوزستان

پیش بینی وضع هوای لوایی

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای باغملک

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای منصوریه

خوزستان

پیش بینی وضع هوای سالارآباد

خوزستان

پیش بینی وضع هوای دهیور

خوزستان

پیش بینی وضع هوای صفر

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای قلعه حمود

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای میانکوه

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای دارخوین

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای ابوحیمظه

خوزستان

پیش بینی وضع هوای دهلاویه

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای مچریه

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای رفیع

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای حمیدیه

خوزستان

پیش بینی وضع هوای خماسی

دکمه بازگشت به بالا