هواشناسی کازرون

هواشناسی کازرون

محمد باقر اسماعیلی فرد ، 1364 ، فارس ، کازرون ، برنامه نویس ، طراح نرم افزار و سایت و مدرس دوره های عملی برنامه نویسی به 18 زبان مختلف از کودکی علاقمند به هواشناسی و پیگیر شرایط جوی بوده و در این زمینه تحقیقات زیادی داشته ام .این سایت با هدف پیوند دو رشته هواشناسی و برنامه نویسی جهت اطلاع رسانی و هدفمند کردن هر چه بهتر رشته هواشناسی طراحی شده است.
خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای شیبان

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای شیرین شهر

خوزستان

پیش بینی وضعیت هوای منیخ

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای خلیفه

بوشهر

پیش بینی وضع هوای پوزگاه

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای گشویی

بوشهر

پیش بینی وضع هوای چاهه

بوشهر

پیش بینی وضع هوای بابا مبارکی

بوشهر

پیش بینی وضع هوای قائدی

بوشهر

پیش بینی وضع هوای صیدی

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای بادوله

بوشهر

پیش بینی وضع هوای تلخو

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای کاکی

بوشهر

پیش بینی وضع هوای بردستان

بوشهر

پیش بینی وضع هوای اخند

بوشهر

پبش بینی وضع هوای بید خون

عسلویه

پیش بینی وضعیت هوای نخل تقی

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای شیرینو

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای پرک

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای تنبک

بوشهر

پیش بینی وضع هوای نخل غانم

بوشهر

پیش بینی وضع هوای بحیری

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای دالکی

برازجان

پیش بینی وضع هوای راهدار

بوشهر

پیش بینی وضعیت هوای شهرک صنعتی بوشهر۲

دکمه بازگشت به بالا